BestyrelsenFormand
Kasserer & web
Sekretær
Suppleant
Rune B. Broberg
Søren Balle
Torben Matthes
Benny Hansen
Pd 22
Pd 210
Pd 217
Pd 105
5171 5399
2624 2962
6126 1551
2177 5108
Email
Email
Email
Email

Revisor
Revisor suppleant
Edith Smith
Svend Lund
Pd 210
Pd 80